Data analisten

Iterica levert specialisten in software ontwikkeling. Van volledige applicaties, apps of websites tot maatwerk en het moderniseren van verouderde applicaties.

Wat doet een data-analist?

Het werk van een data-analist draait om het verzamelen van grote hoeveelheden gegevens. Dat kunnen bijvoorbeeld uitkomsten van een onderzoek naar sociologische ontwikkelingen zijn of resultaten van een multimediacampagne na de lancering van een nieuw product. Daarbij is van groot belang dat de verzamelde data kloppen en dat ze relevant zijn voor de vraag die een organisatie beantwoord wil zien. Alleen dan is het mogelijk om van grote datastromen bruikbare informatie te maken waarmee de organisatie haar (strategische) keuzes kan onderbouwen.

Specialist in controleren en rapporteren

Waar een data-scientist vooral bezig is met het herkennen van trends en patronen in big data, richt de data-analist zich op wat daaraan voorafgaat: het bijeenbrengen van data en de controle op correctheid ervan. Meestal maakt dit type professional deel uit van het IT-team in een grote organisatie. Data-analisten hoeven over het algemeen niet zelf applicaties te ontwikkelen, maar ze moeten wel snappen hoe computerprogramma’s die data opslaan en structureren werken. Verder is het belangrijk dat ze samen met hun opdrachtgever vooraf de vraag zorgvuldig doorgronden, zodat ze de juiste data verzamelen. Bij de afronding van een project moeten ze aan marketeers en managers hun bevindingen op een begrijpelijke manier kunnen uitleggen.