Project management

Iterica levert specialisten in software ontwikkeling. Van volledige applicaties, apps of websites tot maatwerk en het moderniseren van verouderde applicaties.

Wat doet een projectmanager?

Een projectmanager is binnen een organisatie verantwoordelijk voor een specifieke opdracht, bijvoorbeeld de introductie van een nieuw product of IT-systeem. Bij zo’n verandering zijn vaak verschillende afdelingen betrokken en is een tijdpad bepaald waarin de opdracht af moet zijn – tegen een afgesproken budget. De projectmanager moet zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op komen te staan en de deadline wordt gehaald.

Proces aansturen en deadlines bewaken

De omvang van projecten varieert sterk. In grote organisaties kan het gaan om budgetten van tientallen miljoenen euro’s. In zo’n geval hebben projectmanagers vaak een team tot hun beschikking dat deeltaken uitvoert. Bij kleinere projecten doen ze meer zelf; van planningen bewaken tot vergaderingen voorzitten, en van begrotingen opstellen tot rapporteren aan de directie over de voortgang. Een ervaren projectmanager kan knopen doorhakken, maar is ook in staat verschillende belangen af te wegen en stakeholders mee te nemen in het verhaal. Verder moet hij of zij in tijden van stress het hoofd koel kunnen houden.