Database ontwikkelaars

Iterica levert specialisten in software ontwikkeling. Van volledige applicaties, apps of websites tot maatwerk en het moderniseren van verouderde applicaties.

Wat doet een database-ontwikkelaar?

Een database-developer of -engineer ontwikkelt oplossingen om grote verzamelingen gegevens online te beheren en benutten. Het kan bijvoorbeeld gaan om klantgegevens, medische dossiers, productspecificaties of data over financiële kredieten. Afhankelijk van het type gegevens dat wordt bewaard, speelt datasecurity een belangrijke rol. Bij privacy- dan wel concurrentiegevoelige gegevens zijn extra maatregelen nodig om te voorkomen dat hackers zich toegang verschaffen tot de database. Aan de andere kant moeten gebruikers die de gegevens nodig hebben voor hun werk er zonder al te veel hinder van toegangscontrole bij kunnen.

Structuur en toegankelijkheid

Voordat de developer een database gaat ontwikkelen, bespreekt hij met de opdrachtgever hoe en waarvoor deze de gegevens wil gebruiken. Deze uitgangspunten bepalen welke structuur de database krijgt, welke software daarbij past, hoe eventueel data-uitwisseling tussen verschillende systemen plaatsvindt en hoe de toegang voor gebruikers wordt geregeld. Database developers zijn over het algemeen geschoold op Wo-niveau. Ze werken vaak op project- of freelancebasis en ontwerpen eenmalig een database waar hun opdrachtgever langere tijd mee vooruit kan.