Data scientists

Iterica levert specialisten in software ontwikkeling. Van volledige applicaties, apps of websites tot maatwerk en het moderniseren van verouderde applicaties.

Wat doet een data-scientist?

Een data-scientist onderzoekt aan de hand van grote verzamelingen data het antwoord op bepaalde vragen. Hij of zij gebruikt daarbij gegevens die op een gestructureerde manier zijn verzameld, zoals data over bestellingen van klanten. Maar ook ongestructureerde data leveren vaak inzichten op die organisaties kunnen helpen bij het bepalen van hun koers. Denk aan verzamelingen van data uit verschillende bronnen (sociale media, statistieken, enquêtes en fora) die wijzen op het ontstaan van een nieuwe trend. Met behulp van bestaande dan wel zelfontwikkelde software zijn data-scienists in staat analyses te maken uit grote datastromen. 

Analytische wetenschapper

Senior datawetenschappers zijn meestal veelzijdig ontwikkeld. Ze kunnen in hoog tempo cijfers doorgronden, algoritmes bedenken, software programmeren en grote hoeveelheden data zo structuren dat deze waardevolle informatie opleveren. Hiervoor is Wo-denkniveau een vereiste, aangevuld met een specifieke opleiding tot data-scientist of bijvoorbeeld een wiskundige studie. Toch is alleen technische en cijfermatige kennis niet genoeg. Een datawetenschapper die bijvoorbeeld een fabrikant van consumentenproducten adviseert moet ook een antenne hebben voor actuele ontwikkelingen in de markt, zodat hij relevante patronen uit de data kan destilleren. Tot slot zijn communicatieve skills belangrijk; die zijn nodig om zijn bevinden helder uit te leggen aan het management.