Product owners

Iterica levert specialisten in software ontwikkeling. Van volledige applicaties, apps of websites tot maatwerk en het moderniseren van verouderde applicaties.

Wat doet een product owner?

Product owners zijn vergelijkbaar met productmanagers, maar dan gericht op de online omgeving van een organisatie. Zij zorgen dat een bepaald deel van die omgeving, bijvoorbeeld een systeem of applicatie, waarde heeft voor gebruikers. Het doorontwikkelen van dat deel behoort ook tot hun taken. Dat gebeurt via het aansturen van een team met verschillende specialisten, zoals een scrum master, online marketeer, copy writer en UX designer. 

Teamleider met heldere visie

De product owner vervult een leidende rol. Hij of zij bepaalt de koers van het ontwikkelteam en de volgorde van de prioriteiten. In een zogenoemd Product Backlog ligt vast wat er moet gebeuren om de doelstellingen voor het specifieke product of project te halen. Een ervaren product owner heeft een heldere eigen visie, maar neemt ook de inbreng van de specialisten serieus en stimuleert het team om nieuwe, gebruiksvriendelijke oplossingen te ontwikkelen. Vanzelfsprekend weet de product owner ook wat er in de markt speelt en welke eisen klanten/gebruikers stellen aan het product.